Het zijn maar woorden. Toch?

Er zijn mensen die vinden dat ze zichzelf tekort doen, of zelfs hun eigenheid verloochenen – respect! – als ze bij het spreken of (minder vaak) schrijven rekening houden met de geadresseerde. Ook voor hen is dit een leerzaam filmpje: