21 september

Dat het klimaat verandert is een feit. Dat dat door menselijk handelen veroorzaakt wordt is voor de meesten van ons inmiddels ook duidelijk.
En wat ons te doen staat ook: de uitstoot van broeikasgassen drastisch verminderen. Maar hoe? 
 
De Verenigde Naties roepen op tot actie. Op 23 september vindt een door de Verenigde Naties georganiseerde klimaattop plaats. Zoals VN secretarisgeneraal Ban Ki Moon zegt: “Time is running out. The more we delay, the more we will pay.” Regeringsleiders en presidenten hebben nogal eens de neiging zo’n bijeenkomst af te sluiten met mooie woorden en weinig daden. Dat mag nu niet gebeuren. Er moeten concrete plannen komen. Om ze daaraan te herinneren komen op zondag 21 september overal ter wereld mensen samen. Ook in Nederland, ook in onze provincies.
 
Kijk hier waar je bij jou in de buurt kunt laten zien dat ook jij vindt dat we werkelijk iets moeten doen.