Orpheus – David Sylvian

Standing firm on this stony ground
The wind blows hard
Pulls these clothes around
I harbour all the same worries as most
The temptations to leave or to give up the ghost
I wrestle with an outlook on life
That shifts between darkness and shadowy light
I struggle with words for fear that they’ll hear
But Orpheus sleeps on his back still dead to the world

Sunlight falls, my wings open wide
There’s a beauty here I cannot deny
And bottles that tumble and crash on the stairs
Are just so many people I knew never cared

Down below on the wreck of the ship
Are a stronghold of pleasures I couldn’t regret
But the baggage is swallowed up by the tide
As Orpheus keeps to his promise and stays by my side

Tell me, I’ve still a lot to learn
Understand, these fires never stop
Believe me, when this joke is tired of laughing
I will hear the promise of my Orpheus sing

Sleepers sleep as we row the boat
Just you the weather and I gave up hope
But all of the hurdles that fell in our laps
Were fuel for the fire and straw for our backs

Still the voices have stories to tell
Of the power struggles in heaven and hell
But we feel secure against such mighty dreams
As Orpheus sings of the promise tomorrow may bring

Tell me, I’ve still a lot to learn
Understand, these fires never stop
Please believe, when this joke is tired of laughing
I will hear the promise of my Orpheus sing

Spiegeltje spiegeltje

Een blik in de spiegel is voor ons zo alledaags dat we nauwelijks nog in staat zijn onszelf daar werkelijk te zien. Dat merk ik vooral bij het aanschouwen van een foto of, nog erger, een filmpje van mijzelf: zie ik er zo uit!?

Inmiddels groeit een generatie op die zichzelf voortdurend fotografeert en filmt. Ook die beelden zullen daardoor sleets raken. En hoe moet de mens zichzelf dan nog werkelijk onder ogen komen?

Li_c

Over liefde

"Wat zo gelukkig maakt is de aanwezigheid van een element van onzekerheid in het hart, een element dat men voortdurend in evenwicht tracht te houden en dat men nauwelijks nog waarneemt, zolang het zich maar niet verplaatst. In werkelijkheid ligt er in de liefde een bestendig lijden besloten, dat door de vreugde geneutraliseerd, in potentixc3xable toestand gehouden en voortdurend uitgesteld wordt, maar dat elk ogenblik kan worden wat het al lang geweest zou zijn als men niet verkregen had wat men wilde: verschrikkelijk."

Marcel Proust – In de schaduw van de bloeiende meisjes 1

Armoe troef (Wat ik mis)

De troonrede, de plannen van Balkenende IV voor het komend jaar.

Terwijl de mensen in grote delen van de wereld van gekkigheid nietweten wat ze met hun geld moeten doen, is het nieuws voor ons weerslecht. Weer geen verbetering van onze koopkracht in 2008!

Hard werkende mensen zijn de dupe (heer Rutte), terwijl ons geld wordt verspild aan ontwikkelingshulp en het generaal pardon voor asielzoekers (heer Wilders).

Wat ik mis is een politicus, xc3xa9xc3xa9ntje maar, die eens met zijn vuistop tafel slaat en dan zegt dat dat demagogisch gezeur over koopkrachtnu eens afgelopen moet zijn en dat we moeten denken en praten over dexc3xa9chte problemen.

Vrijheid?

"Als godsdienst ieder segment van wat ons multidimensionale leven zou moeten zijn koloniseert, dan noemen we het resultaat theocratie. En als de politiek ieder segment van wat ons multidimensionale leven zou moeten zijn koloniseert, noemen we het resultaat tirannie. Maar waarom, zo zou je je kunnen afvragen, noem je het resultaat dan vrijheid, als de markt – met zijn hardnekkige consumptie-ideologie en zijn koppig volgehouden doctrine dat geld moet rollen – ieder segment koloniseert van wat ons multidimensionale leven zou moeten zijn?"

Benjamin Barber

 

Een korte (rook)pauze

Ik was nog jong en wat ik met de rest van zijn leven zou gaan doenwas mij nog helemaal niet duidelijk. Na bijna twee jaar had ik mijnstudie in Amsterdam afgebroken. Ik was inmiddels op een leeftijd dat ikniet meer als vanzelf op mijn ouders terug kon vallen en daarom had ikmij bij een uitzendbureau gemeld. Na het vwo en twee jaar universiteitkun je nog niks, ontdekte ik, en ongeschoolde arbeid viel mij dan ookten deel. Unimills heette de fabriek en het ging daar vooral om olixc3xabnen vetten. Ik stanste dozen in elkaar, stapelde ze op pallets of plakteetiketten op blikken die arabieren later gevuld met spijsolie zoudenkopen. Mooie blikken waren het: een zwartbonte koe en Arabische lettersop een groen witte achtergrond.

Demeeste van mijn collegaxe2x80x99s rookten. Dat viel vooral op doordat zij zichzo eenmaal per uur een minuut of wat uit het arbeidsproces terugtrokkenom een shagje te roken. Dat hoorde erbij, niemand zei daar wat van. Ikrookte niet. De arbeidstijd viel mij echter lang en ik bedacht dan ookdat ik toch eigenlijk ook recht had op die paar minuten pauze. Decollegaxe2x80x99s hadden althans geen bezwaar.

De fabriek stond aan de rivier. Het was geen zomer en mijn eerstexe2x80x98rookpauzexe2x80x99 brak al voor zonsondergang aan. Ik stond in een manshooglaad- en losgat in de buitenmuur en zag hoe de lichten van de stadschitterden in de rivier, onder een hemel waarin vurig oranje deaanbrekende dag verraadde. Daar kwam de baas. Wat ik aan het doen was,vroeg hij. Ik zei dat ik even een kleine pauze nam. Mijn collegaxe2x80x99sgingen telkens even roken en ik dacht dat ik dus ook wel evenxe2x80xa6 Hij vondhet een absurd idee. Weer aan het werk of mijn biezen pakken, dat warende alternatieven voor mij. Of gaan roken natuurlijk, maar dat noemdehij niet.

Betuttelend!

Er is de laatste tijd veel te doen over vooral de alcoholconsumptiedoor onze jeugd. Te vroeg en te veel, die conclusie wordt bijvoorbeelddoor medici getrokken die de gevolgen regelmatig in al comateuzetoestand binnengebracht zien worden. Dat is niet goed, daar moet ietsaan gedaan worden..

Het vinden van een passende strategie wordt echter nogal bemoeilijktdoor een spook dat door Nederland waart: de angst xe2x80x98betuttelendxe2x80x99 tezijn, de angst xe2x80x98een jaren-vijftig-mentaliteitxe2x80x99 te bezitten. Wie durftte beweren dat vrijheid toch niet kan bestaan zonder beperking, krijgtgeheid het etiket xe2x80x98betuttelaarxe2x80x99 opgeplakt.
Stel je voor opwegwerpverpakkingen statiegeld te heffen, dan ben je al behoorlijkbetuttelend bezig. Heb je je bedenkingen bij reclames aan de openbareweg die het voornamelijk doen met onbedekte vrouwenhuid? Jaren vijftigmentaliteit! Denk je dat esthetische chirurgie ongewenst is voorkinderen onder de achttien? Bah wat betuttelend! Weet je zeker datvrouwen die om religieuze reden een hoofddoek dragen dus onderdruktevrouwen zijn? Betuttelend hoor! xe2x80xa6 O nee, dan juist niet.

Nee, wij zijn weldenkende burgers, die heel goed in staat zijn zelfte bepalen wat goed is voor ons en onze kinderen. Wij zijn vrij!

Jarenlang stuitten voorstellen om de verkoop van alcohol aan zestien-minners te verbieden dan ook op een onverbiddelijk xe2x80x98betuttelendxe2x80x99. (2006:Volgens CDA, VVD, PvdA en D66 zijn gesprekken tussen deskundigen,scholieren en hun ouders over de gevaren van alcohol effectieverxe2x80xa6)Nu is het 2007 en wordt zelfs het bezxc3xadt van alcoholica voor dezejongeren strafbaar. Even probeerde de nieuwe minister, mevrouw terHorst van Binnenlandse Zaken, nog het idee te lanceren deleeftijdsgrens voor alcoholverkoop op 18 jaar te zetten en de verkoopervan door supermarkten te verbieden, maar dat was toch een brug tever. Betuttelend kabinet ook weer, Balkenende IV.

Een Afghaanse doos van Pandora

De wederopbouw van Afghanistan kent veel problemen. Zes jaar nadat hetTalibaanregime verdreven werd blijken de NAVO-militairen zich nog veelbezig te moeten houden met vechten en komt van die wederopbouw minderterecht. Toch gaat het met de landbouw kennelijk vrij goed, alproduceren die dekselse Afghaanse boeren niet alleen groente en fruit.
De papaveroogst valt in 2007 15% hoger uit dan in 2006, berekent UNODC.Als je weet dat Afghanistan daarmee 95% van de wereldproductie vanopium voor haar rekening neemt, dan is dat een indrukwekkendeprestatie. Zou al die opium worden omgezet in heroine, dan zou die eenstraatwaarde hebben van 28 miljard euro.

Tegelijkertijd toont dit nieuws aan dat onder het vaandel van terrorismebestrijding weer een doos van Pandora werd geopend.