Hoe zomer het was en hoe wijn

Het is zomer. We zijn op een eiland en de hemel is blauw. Een briesjehoudt de warmte aangenaam. Tussen branding en aangespoelde schelpenlopen we en voelen de koelte van de zee. We zwemmen en eten fruit aande voet van een duin. Nu hebben we de zee aan onze rechterzijde, totbij het terras van zand en hout, met zon en parasols en badgasten enwater voor dorstige honden, en nog juist een tafel voor ons. Even laterdrinken we rosxc3xa9en langzaam begint de tijd te vertragen. Een lichte nevel trekt doormijn hoofd, gevoed door een tweede rosxc3xa9 en de warmte en het doellozevan de dag. Het wordt nu stiller op het strand. Met vliegers en tassenen slapende kinderen keert men de zee de rug toe. We bestellen brood enmossels en salade en de wijn komt vast vooruit. De tijd komt totstilstand, de zon loopt vast in het blauw waardoorheen een meeuw eenscheur trekt. Het gevoel van zand op warm hout. Een laatste glas, dan een dubbele cappuccino.

En langzaam komt de wereld weer op gangxe2x80xa6

Rookvrije films

Eerst was er de maffia schuine streep georganiseerde misdaad, daarna kwamen de vertellers die hun verhalen, op papier of op celluloid, in dat milieu situeerden. Dat is logisch. En toch zit er meer wisselwerking tussen feit en fictie dan wij denken.

Mario Puzo bekende, lang nadat zijn boek The Godfather een succes was geworden en verfilmd werd, dat hij helemaal niet zoveel wist over de maffia toen hij het verhaal schreef. Later ontdekten onderzoekers dat de invloed van The Godfather en andere films op gedrag en verschijning van de echte schurken groter is geweest. De echte boeven doen de films na!

Nu we dit weten is het natuurlijk nog beter te weten dat grote Amerikaanse filmstudioxe2x80x99s, zij het onder grote druk van de anti-rookbeweging, hebben beloofd dat er in hun (kinder)films niet meer gerookt zal worden. Slecht voorbeeld doet immers slecht volgen. En de lobby vraagt terecht: gaan in de film een hoop mensen dood omdat ze roken, net als in het echt? Neen! Er zal dus niet meer gerookt worden, tenzij bijvoorbeeld Winston Churchill meedoet; voor het uitbeelden van historische figuren mag een uitzondering gemaakt worden.

Het worden natuurlijk wel heel saaie films, als al het gedrag van volwassenen waarvan we vinden dat kinderen er geen voorbeeld aan moeten nemen uit films verdwijnt. En zeg nou zelf: welk kind dat deze scene uit Walt Disneys  Pinocchio heeft gezien zal nog bedenken dat roken echt vet is?

Schuldig

We zitten aan een tafeltje in een restaurant. Het is vakantie, gezinnen zitten lang aan tafel, kleine kinderen drentelen rond. Onzetafel staat naast een vijver waarin goudvissen en koikarpers zwemmen en verbazen ons erover dat de ouders zo ontspannen tafelen terwijl hun kroost gevaarlijk dicht langs de waterkant dribbelt; een laag stenen randje doet ze af en toe zelfs vervaarlijk voorover nijgen om de vissen beter te kunnen zien.

Een hummeltje dribbelt langs onze tafel en stopt om mij eens vorsend op te nemen. Speen ferm in de mond kijkt hij mij aan. ‘Hallo’, zeg ik vriendelijk. Fluks went hij de steven en haast zich in de richting van de ouderlijke tafel. Echter niet zonder mij over zijn kleine schouder in het oog te houden. En met een luide BOINK knalt hij tegen de stalen pilaar die daar staat. Hij valt achterover en nog voor zijn geluierde billetjes de grond raken ontsnapt hem de eerste uithaal van een hartverscheurende huilpartij.

Had ik mijn mond maar gehouden!