Fortuin

  Geld_1

 

De film
Op een winderige dijk stond een jongen. Hij wachtte, zo leek het. Vanuit de verte naderde een auto, waaruit, zodra hij ter hoogte van de jongen had halt gehouden, een nerveuze man sprong. De man kwam naar de jongen, duwde hem een papieren zak in handen en verdween weer schielijk in en met de auto.
In de zak bevond zich een grote som geld. Even later kwam de vriendin van de jongen. Zij verheugden zich zeer om het fortuin dat hen zo plotseling in handen geduwd leek te zijn, maar raakten er ook tamelijk zenuwachtig door.
De rest van de film liet zien hoe het stel probeerde met het geld uit handen van de bende te blijven die meende meer aanspraak op de verkeerd bezorgde buit te kunnen maken. Dat gaf een hoop gedonder. Hoe de film heette en hoe het allemaal afliep herinner ik mij niet meer.

In Brabant
De herinnering dook vanavond levendig op toen ik hoorde van de Brabander die een plastic tasje vond waarin zich 100.000 euro bleek te bevinden. De man bracht het geld naar de politie, die nu op zoek is naar de rechtmatig eigenaar.
Het wordt een spannende tijd voor de eerlijke vinder. Meldt de oorspronkelijk eigenaar zich niet binnen een jaar, dan wordt hij eigenaar van het geld.

En ik?
Wanneer ik een portemonnee vind zal ik die zeker en zonder een moment te aarzelen, met de totale en intacte inhoud, ten burele van de politie afgeven. Maar valt mij een dergelijke plastic tas ten deel, dan weet ik het nog niet zo net…

Mooi, gelezen

" Zo kon hij, met zijn horloge in de hand – zijn platte, smijdig gouden zakhorloge, waarvan hij het deksel met het gegraveerde monogram open had laten springen – zitten neerkijken op de met een dubbele kring zwarte en rode Arabische cijfers bezette porceleinen uurplaat, waarop de beide in elegante en grillige pracht uitgevoerde wijzers uit elkaar wezen en de dunne secondenwijzer driftig tikkend de ronde deed in zijn minutieus domein. Hans Castorp hield hem in het oog, om een aantal minuten af te remmen en uit te rekken, om zout op de staart van de tijd te leggen. Het wijzertje dribbelde zijns weegs, zonder op de cijfers te letten, die het bereikte, aanraakte, overschreed, achter zich liet, ver achter zich liet, opnieuw naderde en opnieuw aandeed. Het was immuun voor einddoel, segment of markering. Het had bij de 60 een moment moeten stilstaan of op zijn minst anderszins een miniem teken moeten geven, dat er thans iets volbracht was. Maar aan de manier, waarop het er snel, niet anders dan aan elk ander onbecijferd streepje aan voorbijging, werd duidelijk dat heel die becijfering en indeling van zijn weg alleen maar ondergeschoven was en dat het alleen maar liep en nog eens liep… Dus borg Hans Castorp zijn uurmakersprodukt maar weer in zijn vestzak en liet de tijd aan zijn lot over."

De Toverberg/ Thomas Mann; vertaling Pxc3xa9 Hawinkels, pag 704-705

Lente

En zo vervliegt onze lente.

Lente die ons liet wachten, lente die plots uitbrak in dagen vol zomer, lente die even onverwacht weer verdween en ons achterliet met vlagen van regen en wind en temperaturen als was het weer oktober.

Zo vervliegt onze lente

Schrijf de minister! (2)

Geachte heer Daedalus,

Uw e-mail is door Directie Voorlichting ontvangen. Beantwoording
van uw e-mail zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden.


Met vriendelijke groet,

Directie Voorlichting
Ministerie van Justitie


**********************************************************************
Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Ministerie van Justitie.
**************************************************************


			

Wat zit er in: graseieren?

Omdat ik denk, en ik geloof dat daar ook wel enige reden voor is, dat het ei dat als grasei wordt verkocht qua kippenwelzijn het meeste hoop biedt, koop ik al jaren graseieren. Wat zit daar nu eigenlijk in, in zo’n grasei? Dat staat noch op het ei, noch op de verpakking. Maar het is via het internet vrij gemakkelijk te achterhalen:

 • hoogwaardige eiwitten
 • 1,7 gram verzadigde vetten
 • 4,2 gram onverzadigde vetten
 • Vitaminen  (% van de ADH)
  • Vitamine A    – 25%
  • Vitamine D    – 20%
  • Vitamine E     – 15%
  • Vitamine K    – 45%
  • Vitamine B2   – 10%
  • Vitamine B5   – 10%
  • Vitamine B8   – 10%
  • Vitamine B11 – 10%
  • Vitamine B12 – 55%
 • ijzer, natrium, kalium, calcium, fosfor en selenium
 • Choline 282 mg
 • Lutexc3xafne
 • Zeaxanthine

En er is nog een ingredient, las ik deze week op teletekst: dioxine. Die naam doet meteen de nodige alarmbellen rinkelen. Dioxine, zijn daarom niet halve woonwijken afgegraven, de zogenaamde bodemsaneringen? En heette het vrijkomen van dioxine in het Italiaanse Seveso niet ‘een milieuramp’? Teletekst citeerde ook een deskundige: de bodem in West-Europa is gewoon te vies om kippen buiten hun eten bij elkaar te laten scharrelen.
Life_is_full_of_2

Over dioxine vertelt de Wageningse Universiteit het volgende:  Het probleem bij dioxine is dat het altijd in zeer kleine hoeveelheden in het voedsel voorkomt. Er is dus sprake van een chronische blootstelling, met gevolgen op de (zeer) lange termijn. Daardoor is het niet mogelijk om een directe oorzaak-gevolg relatie aan te geven. Dit soort stoffen blijven dus ‘verdacht’ en ‘potentieel gevaarlijk’.Dioxine is dus een potentieel gevaarlijke stof, maar de gevolgen van inname zijn niet te voorspellen, en kunnen in de praktijk varixc3xabren van geen effect tot kanker. Op een vreemde manier klinkt dat dan toch weer enigszins geruststellend. Toch heb ik gisteren maar eieren in een bruin doosje in plaats van een groen doosje gekocht. Over hoe het nu verder moet met het welzijn van de kip in relatie tot onze gezondheid beraad ik mij nog.Een boeiende column over het wel en wee van de kip en het ei in Nederland lees je trouwens op de site van de Nederlandse vakbond van Pluimveehouders

Sunrise, sunset

Zolang de wereld draait zal de zon onder gaan. En op komen. Er is dan ook iedere minuut van onze dag en iedere minuut van onze nacht een zonsondergang gaande. De zon gaat voortdurend onder en komt tezelfdertijd ook op. Naar die eeuwigdurende zonsondergang kun je kijken op zonsondergang

Schrijf de minister!

Geachte minister Verdonk,

Een aantal dagen geleden zag en hoorde ik hoe u voet bij stuk probeerde te houden in de zaak Ayaan Hirsi Ali. U had immers geen besluit genomen, u had slechts een conclusie moeten trekken (met pijn in het hart, ook dat nog). Diep in de nacht bleek er toch ruimte te zijn onderzoek te doen naar het Nederlanderschap dat mw. Hirsi Ali geacht moest worden niet te bezitten.

Inmiddels zijn we een aantal dagen verder. Ik hoorde en zag u wederom. Nu verklaarde u met een stralend gezicht dat het met dat Nederlanderschap van mw. Hirsi Ali zeker goed komt. Of zij behoudt het Nederlanderschap dat zij zo kort geleden geacht werd niet te bezitten, of zij krijgt er een nieuw Nederlanderschap voor in de plaats. Geen enkel probleem.

Dat verheugt mij zeer, vooral ook doordat ik mij al geruime tijd niet kan vinden in de wijze waarop u meent het Nederlands asiel- en vreemdelingenbeleid vorm te moeten geven. Ik ga er tenminste van uit dat u een dergelijke uitweg niet voor mw. Hirsi Ali alleen wilt reserveren.

Meer in het algemeen laat u zich voorstaan op uw duidelijkheid en recht-door-zee-schap. De afgelopen week hebt u mij echter danig in de war gebracht aangaande uw werkelijke idee en intentie inzake het vreemdelingenbeleid. Ik kreeg althans sterk de indruk dat uw positie in korte tijd 180xc2xba  graden draaide. Kunt u het mij nog eens in het kort uitleggen?

In de verwachting spoedig van u te horen,

Daedalus

Stuur jouw brief ook naar: vragenaanministerverdonk@minjus.nl

Ook Zembla

En nu maar hopen dat al diegenen die houden van een recht-door-zee minister, die zich aangetrokken voelen tot een ik-doe-wat-ik-zeg politica, die hun hoop stellen op deze ik-hou-mij-gewoon-aan-de-wet bestuurder, het is te hopen dat zij gisteren naar de uitzending van Zembla over Rita Verdonk hebben gekeken. Zij zullen weliswaar een illusie armer zijn, maar hoeven zich achteraf in ieder geval niet bedrogen te voelen.

Recht door zee

Ayaan Hirsi Ali “wordt geacht het Nederlanderschap niet te hebben verkregen”. Aldus minister Verdonk.

Dus:
terwijl je wist of in ieder geval had moeten weten dat AHA gelogen heeft om als vluchteling erkend te worden en de Nederlandse nationaliteit te bemachtigen,
* haal je haar triomfantelijk je partij binnen
* zet je haar op een verkiesbare plaats voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer
* laat je haar een paar jaar Kamerlid zijn
* doe je niets wanneer zij in een persoonlijk gesprek nog eens in herinnering brengt dat zij gelogen heeft tijdens haar naturalisatieprocedure.

En wanneer een televisieprogramma deze feiten dan nog eens op een rijtje zet:
* verklaar je eerst dat dit natuurlijk geen consequenties heeft
* ga je vervolgens toch een onderzoek instellen (waarnaar in Godsnaam? zij heeft alles toch al toegegeven)
* en kom je tenslotte met de uitspraak dat AHA “geacht [wordt] het Nederlanderschap niet te hebben verkregen”.

Als ik VVD’er was zou ik niet trots zijn…