Vraagsturing

De regering Balkenende blijft erbij: dxc3xa9 panacee voor alle kwalen waaraan Nederland lijdt, en dxc3¡t Nederland aan al die kwalen lijdt wordt gepresenteerd als vaststaand feit waarover geen discussie nodig is, dxc3xa9 panacee is vraagsturing.

Nu is vraagsturing een begrip dat op velerlei wijze is uit te leggen en in te vullen. Maar ook hier brengen Balkenende c.s. de eigen interpretatie als was het de enig mogelijke. Die interpretatie houdt in dat de burger zijn verantwoordelijkheid moet nemen en zijn eigen keuzes moet maken. Tegelijkertijd wordt het burger en aanbieder onmogelijk gemaakt direct met elkaar in de slag te gaan. Tussen vraag en aanbod wordt bijvoorbeeld een ziektekostenverzekeraar geschoven.

Dat de individuele burger niet bij machte zal zijn op gelijke voet te onderhandelen met ziekenhuis en medici wil ik graag aannemen. Maar dat je de vraag naar optimale medische behandeling gelijk kunt stellen aan de vraag naar optimale verzekering tegen de kosten van die behandeling, dat is een veronderstelling waarin ik niet geloof. De bestaansreden van een verzekeringsmaatschappij is immers winst maken en de bedoeling van een medische behandeling is beter worden, en dat kan flink in de papieren lopen.

De vraag is derhalve: hoe slaagt het kabinet, met de samenstellende partijen, erin haar al te simpele redeneringen zo consequent als doortimmerd denkwerk te blijven beschouwen?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s